GENEALOGY

HOLDEN BIRTHS (PDF files)
> 1893 – 1899
> 1900 – 1909
> 1910 – 1919
> 1920 – 1929
> 1930 – 1939
> 1940 – 1949

HOLDEN DEATHS (PDF files)
> 1893 – 1899
> 1900 – 1909
> 1910 – 1919
> 1920 – 1929
> 1930 – 1939
> 1940 – 1949

HOLDEN MARRIAGES (PDF files)
> 1893 – 1899
> 1900 – 1909
> 1910 – 1919
> 1920 – 1929
> 1930 – 1939
> 1940 – 1949

HOLDEN MILITARY SERVICE
> Revolutionary War
> War of 1812
> Mexican War
> Civil War
> World War I
> World War II